Juf Rolanda
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

– iets actueels uit Nederland;
– iets interessants;
– een filmpje.

Na januari kiezen we een datum waarop je een boekbespreking gaat houden. Spannend zeker! Daarom hier een lijstje dat je kan helpen om een goede boekbespreking te maken.

 

http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Informatieblad-boekbespreking-groep-6.pdf

 

 

 

Je boekbespreking wordt

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud:

□ Vertel waarom je het boek hebt gekozen.

□ Vertel iets over de schrijver.

□ Vertel in het kort waar het boek over gaat.

Presentatie:

□ Lees 1 (max.2) bladzijde(n) voor.

□ Lees duidelijk verstaanbaar en goed op toon voor.

□ Kijk regelmatig de klas in.

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

(Advertentie voor leraar of ouder)

Voor Tips:

https://superspreekbeurt.nl

 óf

https://www.jeugdbibliotheek.nl/

 óf

https://webje.yurls.net/nl/page/

746583#boxes-container

 


Je spreekbeurt wordt

 

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud 

1. Inleiding

   -  Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.

   -  Noem de onderdelen. 

 

 2. Over minstens drie onderdelen vertellen

       (denk na over een logische volgorde)

 

3. Leg duidelijk uit

 

4. Je laat zien dat je genoeg over

    dit onderwerp weet.

 

5. Lengte van de spreekbeurt

(tussen 7 - 10 minuten)

 

Presentatie

6. In eigen woorden

      (dus niet voorlezen van hulpbriefje) 

 

7. Rustig en enthousiast spreken

 

8. Goed de klas inkijken

 

9. Plaatjes en materiaal gebruiken

 

10. Nette afsluiting

 

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
De de okker- of walnootboom = de Juglans regia / ‘bomen met voedsel voor mens en dier’.
Al meer dan 600.000 bezoekers
(Advertentie voor leraar of ouder)

                            Schoolregels:

 

               Wij zijn aardig voor elkaar

 

Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af

 

               Wij zijn rustig in de school

 

 

Rare woorden op het plein..., 

dan kan je beter binnen zijn!

Van mp4 naar mp4 (zonder internet)
Zet je filmpje uit Youtube in je Powerpoint
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Taal:

 

Thema 7:  Mooi

deelthema 1 Theater en film

deelthema 2 Boeken

 

Woordenschat:

Woorden bij de deelthema's 

én woordenboek gebruiken

Kijk op taal:

directe en indirecte rede

Herhalen:

Telwoorden

 

Zie: extra blad!

 

 

........................................................

Spelling: 

  

Spelling:  

Blok 8 week 29 

Werkwoorden Tegenwoordige tijd

Ik maak - hij maakt - wij maken

Werkwoorden: verleden tijd.

Ik plons - hij plonsde - wij rplonsden

Regelwoorden: gladheid, majesteit,

politie

 

Blok 8 week 30 

Weetwoord: etalage

Regelwoord: politie

Werkwoorden: t.t. en v.t.

 

Blok 8 week 31

Regelwoorden: stripboek

Werkwoorden: t.t. en v.t

Weetwoord: etalage

 

Blok 8 week 32

Herhaling

 

Controledictee

                  

Tip: Categoriekaarten van spelling:

 

https://www.meesterharrie.nl/spelling-op-maat 

 

Spellingkaart groep 6 alles op één A4 tje

.................................................

 

OJW: Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld

 

van 10 t/m 28 mei 2021

 

Thema: 

 

Kunst

 

...............................................

Rekenen:

 

We starten met een vernieuwde versie

van Wereld In Getallen; versie 5 

 

Rekenen WIG 5 Groep 6 Blok 7

 

doel 1: 

* Je leert een verhoudingstabel te gebruiken met handig vermenigvuldigen en delen.

doel 2:

* Je leert sommen als 6 × 284 kolomsgewijs uit te rekenen en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 3:

* Je leert sommen als 454 − 237 cijferend aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft.

* Je leert sommen als 454 − 237 cijferend of kolomsgewijs aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 4:

* Je leert sommen als 432 − 263 cijferend aftrekken.

* Je leert sommen als 432 − 263 cijferend of kolomsgewijs aftrekken.

* Je leert sommen als 1705 − 346 cijferend aftrekken.

* Je leert sommen als 402 − 267 cijferend of kolomsgewijs aftrekken.

doel 5:

* Je leert een datum opschrijven in cijfers (dag-maand-jaar).

* Je leert een datum berekenen met en zonder kalender.

* Je leert een tijdbalk gebruiken bij het rekenen met jaartallen.

 

Rekentoets: -

................................................................. 

 

De tafels moeten er 

goed inzitten.

En de kloktijden,

analoog en digitaal

 

..................................................

 

Aardrijkskunde

 

Topotoets 

  

 

Je kan ook oefenen met Topomania

 

...................................................

 

Gymtijden:

 

di     11.00 uur  - 11.45 uur  

 

vr     11.00 uur  - 11.45 uur