Juf Rolanda
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Inhoudsopgave Startpunt Blauw O.T.
(Advertentie)
De weeknummers uit de methode Startpunt, komen overeen met de hieronder genoemde lessen.
(Advertentie)
Les 02a De zondeval (Gen 3) PP
(Advertentie)
Kaïn en Abel / Genesis 4:1-15
De Ark van Noach 02 (PP)
Noach en de ark Genesis 6: 9 - 9:17
Abraham geroepen / Genesis 11:27 - 13:4
Abram en Lot scheiden van elkaar Genesis 13
God's belofte aan Abram (Abraham)
Genesis 15
Hagar krijgt Ismael. Genesis 16
Abraham en de drie vreemdelingen
Genesis 18
De verwoesting van Sodom en Gomorra Genesis 19: 1-29
De geboorte van Izak en het offeren van Izak Genesis 21: 1-7, Genesis 22: 1-19
Izak trouwt met Rebekka Genesis 24: 1 - 66
Jacob en Ezau Genesis 25: 19 - 34
Jacob ontvangt de eerstgeboortezegen Genesis 27: 1 t/m Genesis 28: 5
Jakob in Bethel Genesis 28: 1 - 22
Jakob bij Laban, Rachel en Lea Genesis 29: 1 - 35
Jakob terug naar Kanaän Genesis 30: 1 t/m Genesis 31: 55
Ontmoeting en verzoening met Ezau Genesis 32: 21 t/m Genesis 35: 28
Jozef en zijn dromen Genesis 37: 1-11
Jozef verkocht naar Egypte
Genesis 37: 12-36
De schenker en de bakker dromen
Genesis 40: 1-23
De Farao droomt Genesis 41: 1-26
Jozef wordt onderkoning Genesis 41: 47-57
Jozefs broers gaan naar Egypte Genesis 42: 1-38
Jozef maakt zich aan zijn broers bekend Genesis 43-46
Naomi en haar schoondochters Ruth 1
Ruth op de akker van Boaz Ruth 2
Ruth trouwt met Boaz Ruth 3 en 4
Esther wordt koningin Esther 1 t/m 3
Esther probeert de Joden te redden Esther 4 t/m 6
Esther redt haar volk Esther 7 t/m 9

Let op: nu nog makkelijker zoeken!!!

 

Klik op een verhaal in de inhoudsopgave en je springt er automatisch heen.

 

Vanaf nu zul je geleidelijk aan doorgelinkt                                                                                                worden naar mijn site:                                                                                                                              Juf Rolanda / Bijbelverhalen

Bijbelseplaatsen.nl (Foto's en landkaarten)
De toren van Babel Genesis 11: 1-9

Deborah / Richteren 4 - 5

Job
Beeldspraak /Bijbel naverteld voor jonge (15-35 jaar) mensen
Daniël aan het hof in Babel Daniel 1
De droom van koning Nebukadnezar     Bijbel: Daniël 2:1-49. Aantal platen 34
De eerste droom van Nebukadnezar Daniel 2
Daniël in de vurige oven / Daniël 3
Gods oordeel over Belsazar Daniel 5
De Hand op de muur    Bijbel: Daniël 5:1-31. Aantal platen 20
Daniel in de leeuwenkuil Daniel 6

De weeknummers uit de methode Startpunt, komen overeen met de hieronder genoemde lessen.

Les 01 Animatiefilm over Mozes. Ned. ondertiteld
De geboorte van Mozes Exodus 1: 8 - 2: 10
De vlucht van Mozes Exodus 2: 11-23
Mozes en het brandende braambos Exodus 3 - 4
Mozes en Aäron voor Farao Exodus 4: 29 t/m Exodus 7: 16
De eerste zeven plagen Exodus 7 t/m 9
De laatste drie plagen Exodus 10 t/m Exodus 12
De uittocht uit Egypte
Exodus 13: 7 t/m Exodus 15: 21
Voedsel en water in de woestijn Exodus 15: 22 t/m Exodus 17: 7
Strijd tegen de Amalekieten Exodus 17: 18 t/m Exodus 18: 16
Mozes op de berg Sinaï Exodus 19 t/m Exodus 24
De bouw van de tabernakel
Exodus 25 t/m 40
De 12 verspieders Numeri 13: 1 t/m 14: 45
De koperen slang Numeri 13: 26 t/m Numeri 14: 45, Numeri 20: 1 t/m Numeri 21:8
Rachab en de verkenners Jozua 2: 1 - 24
Doortocht door de Jordaan
Jozua 3: 1 t/m Jozua 4: 24
De verovering van Jericho Jozua 6: 1 - 27
De nederlaag bij Ai en de diefstal van Achan Jozua 7: 1 - 26
De list van de Gibeonieten
Jozua 9: 1 - 27
De slag bij Gibeon Jozua 10: 1 - 43
Debora en Barak Richteren 4 en 5
Gideon geroepen en Gideon krijgt een teken Richteren 6: 1 - 40
Gideon verslaat de Midianieten
Richteren 7: 1- 25
De geboorte en het huwelijk van Simson Richteren 13: 1 t/m 14: 20
Simsons overwinning op de Filistijnen Richteren 15: 1 - 20
Simson en Delila en het einde van Simson Richteren 16: 4 - 31
(Advertentie)
(Advertentie)
BasisBijbel - de bijbel in makkelijk Nederlands
Inhoud Startpunt Rood O.T.
Inhoud Startpunt Rood O.T.
Doorgelinkt naar Bijbelclub.info/Godsdienstles.nl

 

 

Wanneer je op deze site doorgelinkt wordt naar Bijbelclub.info, of Godsdienstles.nl dan kan je het materiaal als volgt vinden:

 

(b.v. Materiaal Woordzoeker Jacob)

Op de site bijbelclub.info klik je op

het woord Materiaal aan de linkerkant.

Vervolgens op Woordzoeker en Jacob   

Op de site Godsdienstles.nl klik je op Lessen, vervolgens op jaar en dan op de les die je zoekt.

 

Parallelleteksten bij Sam., 1+2 Kon. en Kronieken vind je in de NBG/KBS Bijbel achterin

 

 

Kleurplaten van de Geref. Kerk Pijnakker,           vind je voortaan via http://www.gkvpn.nl/index.php/geloven/

kleurplatendatabase

Hieruit moet je  verder zoeken.

 

Meer Bijbelse Kleur- en knutselplaten:

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/ speciaal/kleurplaten

 

Bijbelse platen: http://home.wanadoo.nl/

martijnvanderweerd/digibord/startpagina-beeldmateriaal-bijbellessen.htm

 

 

De geboorte van Samuel
1 Samuel 1: 1 - 28
De roeping van Samuel
1 Samuel 2: 1 t/m 1 Sam. 4: 22
Samuel wijst Saul aan als koning van Israel
1 Samuel 8: 1 t/m 1 Samuel 10:27
Saul verslaat de Amalekieten
1 Samuel 15: 1 - 35
David tot koning gezalfd en David aan het hof 1 Samuel 16: 1 - 23
David en Goliath 1 Samuel 17: 1 - 58
Vriendschapsverdrag tussen Jonathan en David /1 Samuel 18: 1 t/m 1 Sam. 20: 42
David spaart Saul 1 Samuel 22: 1 -2, 1 Samuel 23: 1 t/m 1 Samuel 24: 22
Edelmoedigheid van David tegenover Mefiboseth 2 Samuel 9: 1 - 13
David brengt de ark naar Jeruzalem 2 Samuel 5: 1 - 2 Samuel 6: 23; Kronieken 11, 13 en 15
David en Bathseba 2 Samuel 11: 1 t/m 2 Samuel 12: 25
Elia bij de berg Krith 1 Kon. 17:1-9
Elia bij de weduwe in Zarfath 1 Kon 17:7-16 en 1 Kon 18: 1
Elia en de profeten van Baäl op de Karmel 1 Koningen 18:1-40
Achab koning - Elia en de profeten van Baäl 1 Koningen 16: 29 - 1 Koningen 17:1; 1 Koningen 18: 1 - 46
Elia bidt om regen
1 Koningen 18:41-46
Achab en Naboth 1 Koningen 21: 1 - 29
Elia wordt weggenomen 2 Koningen 2: 1 - 17
Elisa en de vrouw uit Sunem 2 Koningen 4: 8 - 37
Naäman door Elisa genezen 2 Koningen 5: 1 - 27.
Nehemia 1-2
Nehemia bouwt de muur Nehemia 3 t/m 6
Jona 1 t/m 3