Juf Rolanda
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Met het gratis kennismakingspakket van Filosovaardig ontvang je handige tips en tools.
(Advertentie voor leraar of ouder)

– iets actueels uit Nederland;
– iets interessants;
– een filmpje.

Na januari kiezen we een datum waarop je een boekbespreking gaat houden. Spannend zeker! Daarom hier een lijstje dat je kan helpen om een goede boekbespreking te maken.

 

http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Informatieblad-boekbespreking-groep-6.pdf

 

 

 

Je boekbespreking wordt

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud:

□ Vertel waarom je het boek hebt gekozen.

□ Vertel iets over de schrijver.

□ Vertel in het kort waar het boek over gaat.

Presentatie:

□ Lees 1 (max.2) bladzijde(n) voor.

□ Lees duidelijk verstaanbaar en goed op toon voor.

□ Kijk regelmatig de klas in.

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

(Advertentie voor leraar of ouder)

Voor Tips:

https://superspreekbeurt.nl

 óf

https://www.jeugdbibliotheek.nl/

 óf

https://webje.yurls.net/nl/page/

746583#boxes-container

 


Je spreekbeurt wordt

 

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud 

1. Inleiding

   -  Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.

   -  Noem de onderdelen. 

 

 2. Over minstens drie onderdelen vertellen

       (denk na over een logische volgorde)

 

3. Leg duidelijk uit

 

4. Je laat zien dat je genoeg over

    dit onderwerp weet.

 

5. Lengte van de spreekbeurt

(tussen 7 - 10 minuten)

 

Presentatie

6. In eigen woorden

      (dus niet voorlezen van hulpbriefje) 

 

7. Rustig en enthousiast spreken

 

8. Goed de klas inkijken

 

9. Plaatjes en materiaal gebruiken

 

10. Nette afsluiting

 

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

 

De de okker- of walnootboom = de Juglans regia / ‘bomen met voedsel voor mens en dier’.
Filosoferen met kinderen
Met het gratis kennismakingspakket van Filosovaardig ontvang je handige tips en tools.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Al meer dan 600.000 bezoekers
(Advertentie voor leraar of ouder)

                            Schoolregels:

 

               Wij zijn aardig voor elkaar

 

Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af

 

               Wij zijn rustig in de school

 

 

Rare woorden op het plein..., 

dan kan je beter binnen zijn!

Van mp4 naar mp4 (zonder internet)
Zet je filmpje uit Youtube in je Powerpoint
(Advertentie voor leraar of ouder)
Webinar: maak kennis met Kwink
Wil je verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen? Meld je aan!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Taal:

 

Thema 1:  Om je heen

deelthema 1 Wonen

deelthema 2 Vervoer

 

Woordenschat:

Woorden bij de deelthema's

én betekenis afleiden uit context

Kijk op taal: 

PV - Ond - Gez

Sterke en zwakke ww vervoegen

Herhalen:

Lidw. en zelfst.n.w.

 

Zie: extra blad!

 

Toets Thema: 8

Woensdag 23 september 

........................................................

Spelling: 

  

Blok 1 week 1 

We oefenen:

Regelwoorden: dertig  

Regelwoorden: heerlijk

Herhalen:

Weetwoorden: geit / pauw

 

Blok 1 week 2

We oefenen:

Regelwoorden: molen 

Regelwoorden: mollen

Herhalen:

Regelwoorden: gebak

 

Blok 1 week 3

We oefenen:

Regelwoorden: knabbelen 

Regelwoorden: grijze muizen

Herhalen: spinnetje

 

Blok 1 week 4

 

Controledictee: maandag 21 september

                  

Tip: Categoriekaarten van spelling:

 

https://www.meesterharrie.nl/spelling-op-maat 

 

Spellingkaart groep 6 alles op één A4 tje

.................................................

 

OJW: Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld

 

Het eerste thema dit jaar 

 

Thema: 

 

 

...............................................

Rekenen:

 

We starten met een vernieuwde versie

van Wereld In Getallen; versie 5 

 

Rekenen WIG gr.6 Blok 1

 

doel 1: 

* Je herhaalt optellen tot en met 1000 met verschillende strategieën:

– sommen als 486 + 50 en 126 + 38 met de strategie rijgen;

– sommen als 435 + 220 en 435 + 224 met de strategie splitsen;

– sommen als 546 + 199 met de variastrategie rijgen met te veel.

doel 2: 

* Je herhaalt aftrekken tot en met 1000 met verschillende strategieën:

– sommen als 434 − 70 en 765 − 38 met de strategie rijgen;

– sommen als 687 − 450 en 687 − 456 met de strategie splitsen;

– sommen als 405 − 397 met de strategie aanvullen;

– sommen als 684 − 299 met de variastrategie rijgen met te veel.

doel 3: 

* Je herhaalt het uitrekenen van sommen als 4 × 67 en 67 × 4 met de basisstrategie splitsen, al dan niet door eerst om te keren.

* Je herhaalt het uitrekenen van sommen als 4 × 69 met de variastrategie rekenen met te veel.

* Je herhaalt het uitrekenen van sommen als 4 × 35 met de variastrategie halveren en verdubbelen.

doel 4: 

* Je herhaalt het uitrekenen van sommen als 42 : 3 met de basisstrategie splitsen.

doel 5: 

* Je leert van een klok met wijzers de tijd op de minuut nauwkeurig aflezen en aangeven.

* Je leert van een digitale klok de minuten aflezen en aangeven.

 

Rekentoets: -

................................................................. 

 

De tafels moeten er 

goed inzitten.

En de kloktijden,

analoog en digitaal

 

..................................................

 

Aardrijkskunde

 

Topotoets 

  

 

Je kan ook oefenen met Topomania

 

...................................................

 

Gymtijden:

 

di     11.00 uur  - 11.45 uur  

 

vr     11.00 uur  - 11.45 uur