Juf Rolanda
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

– iets actueels uit Nederland;
– iets interessants;
– een filmpje.

Na januari kiezen we een datum waarop je een boekbespreking gaat houden. Spannend zeker! Daarom hier een lijstje dat je kan helpen om een goede boekbespreking te maken.

 

http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Informatieblad-boekbespreking-groep-6.pdf

 

 

 

Je boekbespreking wordt

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud:

□ Vertel waarom je het boek hebt gekozen.

□ Vertel iets over de schrijver.

□ Vertel in het kort waar het boek over gaat.

Presentatie:

□ Lees 1 (max.2) bladzijde(n) voor.

□ Lees duidelijk verstaanbaar en goed op toon voor.

□ Kijk regelmatig de klas in.

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

(Advertentie voor leraar of ouder)

Voor Tips:

https://superspreekbeurt.nl

 óf

https://www.jeugdbibliotheek.nl/

 óf

https://webje.yurls.net/nl/page/

746583#boxes-container

 


Je spreekbeurt wordt

 

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud 

1. Inleiding

   -  Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.

   -  Noem de onderdelen. 

 

 2. Over minstens drie onderdelen vertellen

       (denk na over een logische volgorde)

 

3. Leg duidelijk uit

 

4. Je laat zien dat je genoeg over

    dit onderwerp weet.

 

5. Lengte van de spreekbeurt

(tussen 7 - 10 minuten)

 

Presentatie

6. In eigen woorden

      (dus niet voorlezen van hulpbriefje) 

 

7. Rustig en enthousiast spreken

 

8. Goed de klas inkijken

 

9. Plaatjes en materiaal gebruiken

 

10. Nette afsluiting

 

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
De de okker- of walnootboom = de Juglans regia / ‘bomen met voedsel voor mens en dier’.
Al meer dan 600.000 bezoekers
(Advertentie voor leraar of ouder)

                            Schoolregels:

 

               Wij zijn aardig voor elkaar

 

Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af

 

               Wij zijn rustig in de school

 

 

Rare woorden op het plein..., 

dan kan je beter binnen zijn!

Van mp4 naar mp4 (zonder internet)
Zet je filmpje uit Youtube in je Powerpoint
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Taal:

 

Thema 5:  Contact

deelthema 1 Post

deelthema 2 Internet

 

Woordenschat:

Woorden bij de deelthema's

Kijk op taal:

Afkortingen - volt.tijd en onvolt.tijd

Herhalen:

pers.v.n.w.

 

Zie: extra blad!

 

 

........................................................

Spelling: 

  

Spelling:  

Blok 6 week 21 

Werkwoorden: verleden tijd.

Ik raad - hij raadde - wij raadden

 

Regelwoord: gladheid , auto's

 

Blok 6 week 22 

Regelwoord: majesteit

Werkwoorden: t.t  en v.t.

Regelwoorden: knabbelen

 

Blok 6 week 23 

Regelwoorden: molen, mollen,  auto's

Werkwoorden: t.t. en v.t 

 

Blok 6 week 24  

Spellingstoets woe 15 mrt.

 

Controledictee

                  

Tip: Categoriekaarten van spelling:

 

https://www.meesterharrie.nl/spelling-op-maat 

 

Spellingkaart groep 6 alles op één A4 tje

.................................................

 

OJW: Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld

 

van 4 jan. t/m 22 jan. 2021

 

Thema: 

 

De Middeleeuwen

 

...............................................

Rekenen:

 

We starten met een vernieuwde versie

van Wereld In Getallen; versie 5 

 

Rekenen WIG 5 Groep 6 Blok 5

 

doel 1:

Je leert tellen tot en met 100.000 met sprongen van 1, 10, 100, 1000 en 10.000.

* Je leert getallen tot 100.000 splitsen in en samenstellen met tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden.

* Je leert getallen tot 100.000 schrijven met cijfers.

* Je leert getallen tot 100.000 op volgorde te zetten.

* Je leert getallen tot 100.000 schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn.

doel 2:

* Je leert de betekenis van kommagetallen bij diverse maten en geld.

* Je leert het lezen en schrijven van benoemde kommagetallen met 1, 2 en 3 cijfers achter de komma.

doel 3:

* Je leert sommen als 463 − 248 kolomsgewijs aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 4:

* Je kunt sommen als 423 − 248 kolomsgewijs aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 5:

* Je leert tijden afl ezen en aangeven op de seconde nauwkeurig.

* Je leert tijden omrekenen in minuten en seconden.

 

Rekentoets: -

................................................................. 

 

De tafels moeten er 

goed inzitten.

En de kloktijden,

analoog en digitaal

 

..................................................

 

Aardrijkskunde

 

Topotoets 

  

 

Je kan ook oefenen met Topomania

 

...................................................

 

Gymtijden:

 

di     11.00 uur  - 11.45 uur  

 

vr     11.00 uur  - 11.45 uur