Juf Rolanda
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)

– iets actueels uit Nederland;
– iets interessants;
– een filmpje.

Na januari kiezen we een datum waarop je een boekbespreking gaat houden. Spannend zeker! Daarom hier een lijstje dat je kan helpen om een goede boekbespreking te maken.

 

http://www.ons-stolwijk.nl/site/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Informatieblad-boekbespreking-groep-6.pdf

 

 

 

Je boekbespreking wordt

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud:

□ Vertel waarom je het boek hebt gekozen.

□ Vertel iets over de schrijver.

□ Vertel in het kort waar het boek over gaat.

Presentatie:

□ Lees 1 (max.2) bladzijde(n) voor.

□ Lees duidelijk verstaanbaar en goed op toon voor.

□ Kijk regelmatig de klas in.

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

(Advertentie voor leraar of ouder)

Voor Tips:

https://superspreekbeurt.nl

 óf

https://www.jeugdbibliotheek.nl/

 óf

https://webje.yurls.net/nl/page/

746583#boxes-container

 


Je spreekbeurt wordt

 

beoordeeld met een

M - V - G  op:

Inhoud 

1. Inleiding

   -  Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.

   -  Noem de onderdelen. 

 

 2. Over minstens drie onderdelen vertellen

       (denk na over een logische volgorde)

 

3. Leg duidelijk uit

 

4. Je laat zien dat je genoeg over

    dit onderwerp weet.

 

5. Lengte van de spreekbeurt

(tussen 7 - 10 minuten)

 

Presentatie

6. In eigen woorden

      (dus niet voorlezen van hulpbriefje) 

 

7. Rustig en enthousiast spreken

 

8. Goed de klas inkijken

 

9. Plaatjes en materiaal gebruiken

 

10. Nette afsluiting

 

Succes!!!

 

M = Matig / je vindt het nog Moeilijk

V = Voldoende / je kan nog Verbeteren

G = Goed

 

Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)
De de okker- of walnootboom = de Juglans regia / ‘bomen met voedsel voor mens en dier’.
Al meer dan 600.000 bezoekers
(Advertentie voor leraar of ouder)

                            Schoolregels:

 

               Wij zijn aardig voor elkaar

 

Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af

 

               Wij zijn rustig in de school

 

 

Rare woorden op het plein..., 

dan kan je beter binnen zijn!

Van mp4 naar mp4 (zonder internet)
Zet je filmpje uit Youtube in je Powerpoint
(Advertentie voor leraar of ouder)
Inspiratie voor les op afstand!
De Rolf groep helpt je graag met activiteiten voor thuis en tips.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Taal:

 

Thema 4:  Geld

deelthema 1 Geld en sparen

deelthema 2 Helden en idolen

 

Woordenschat:

Woorden bij de deelthema's

Kijk op taal: 

PV en Volt.deelw. 

Herhalen:

voegwoorden

 

Zie: extra blad!

 

 

........................................................

Spelling: 

  

Blok 4 week 13 

We oefenen de persoonsvorm in de

tegenwoordige tijd.

Ik raad - hij raadt - wij raden

Weetwoorden: dirigent

Regelwoorden: stripboek

 

Blok 4 week 14

Regelwoord: auto's

Weetwoorden: circus

Werkwoorden: tegenwoordige tijd

 

Blok 4 week 15 

Regelwoorden: mollen, molen

Luisterwoorden: specht

Weetwoorden: lachen

Werkwoorden: tegenwoordige tijd

 

Blok 4 week 16

 

Controledictee

                  

Tip: Categoriekaarten van spelling:

 

https://www.meesterharrie.nl/spelling-op-maat 

 

Spellingkaart groep 6 alles op één A4 tje

.................................................

 

OJW: Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld

 

van 4 jan. t/m 22 jan. 2021

 

Thema: 

 

Grieken en Romeinen

 

...............................................

Rekenen:

 

We starten met een vernieuwde versie

van Wereld In Getallen; versie 5 

 

Rekenen WIG 5 Groep 6 Blok 4

 

doel 1:

* Je leert een breuk aanvullen tot een hele.

* Je leert bij een deel de hele tekenen.

doel 2:

* Je leert breuken schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn vanaf 0.

* Je leert breuken schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn vanaf een willekeurig getal.

doel 3:

* Je leert sommen als 432 + 257 cijferend optellen en je begrijpt wat je opschrijft.

* Je leert sommen als 432 + 257 cijferend of kolomsgewijs optellen en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 4:

* Je leert sommen als 432 + 257 cijferend optellen en je begrijpt wat je opschrijft.

* Je leert sommen als 432 + 257 cijferend of kolomsgewijs optellen en je begrijpt wat je opschrijft.

doel 5:

* Je leert de maten kilogram en gram gebruiken.

* Je leert de maten liter, deciliter, centiliter en milliliter gebruiken.

 

Rekentoets: -

................................................................. 

 

De tafels moeten er 

goed inzitten.

En de kloktijden,

analoog en digitaal

 

..................................................

 

Aardrijkskunde

 

Topotoets 

  

 

Je kan ook oefenen met Topomania

 

...................................................

 

Gymtijden:

 

di     11.00 uur  - 11.45 uur  

 

vr     11.00 uur  - 11.45 uur